there_is_nothing_i_dont_know_about_this_ocean there_is_nothing_i_dont_know_about_this_ocean there_is_nothing_i_dont_know_about_this_ocean there_is_nothing_i_dont_know_about_this_ocean there_is_nothing_i_dont_know_about_this_ocean there_is_nothing_i_dont_know_about_this_ocean there_is_nothing_i_dont_know_about_this_ocean there_is_nothing_i_dont_know_about_this_ocean there_is_nothing_i_dont_know_about_this_ocean there_is_nothing_i_dont_know_about_this_ocean
对这片海我无所不知 兽性朋克 – 被遗弃的沉船 纽约市钓鱼之旅 – 灌木丛的前面有水 兽性朋克 – 鳐鱼 对这片海我无所不知 兽性朋克 – 鱼 渔夫的话 – 谁在乎
潇湘·渔隐. 06/09/18-13/10/18. 贝蒂-苏·赫尔茨策展. 南海艺术中心. 密尔布瑞, 美国 提花织锦, 镀锌金属管 具声高清影像 提花织锦, 镀锌金属管 纸面喷墨打印, 框, 玻璃 提花织锦, 镀锌金属管, 钢环螺栓 具声高清影像
  114.3 x 203.2 cm 4’39” 160 x 230 cm 22.9 x 30.5 x 2.5 cm 137.2 x 274.3 x 7.6 cm 4’00”
             
展览文章 (PDF 0.3 MB) – 贝蒂-苏·赫尔茨。
 
‹ 上一
返回
下一 ›